W imieniu Głównego Geodety Kraju zostały rozesłane maile o treści:

W imieniu Głównego Geodety Kraju Pana Waldemara Izdebskiego proszę o wskazanie osoby do zespołu doradczego do spraw przygotowania rozporządzenia w/s standardów technicznych. Informację proszę przesłać do 19 września 2018r.

Zaproszenia zostały wysłane do: Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych, Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych, Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Geodezyjnej Izby Gospodarczej i Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego.

Dodaj komentarz