Przed chwilą na adres poczty elektronicznej wpłynął list następującej treści:

Szanowni Państwo,

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w załączeniu przesyła pismo Pana Ministra Artura Sobonia dotyczące projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Z poważaniem,
Lidia Wyszomirska
_______________________________________
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
telefon: +48 22 522 51 37

pismo przewodnie do konsultacji

ROZP_ewidencja zbiorów 29.08.2018

ZAL_ewidencja_zb

UZASADNIENIE 29.08.2018

OSR

Dodaj komentarz