??????????????????????????????????????????????????????

Są ośrodki które wprowadziły “własne prawo” wspomagające bazę GESUT przez wypełnianie odpowiednich wzorów tabel np. takich:

Objaśnienia:

I co Wy na to? Urzędnik potrafi… “PAPIEROWY GML”

Są i następne Ośrodki, które zamiast postępować zgodnie z prawem… ale co ja piszę Otwock i zgodnie z prawem?!

Czy jest jakiś skuteczny sposób ukrócenia takich praktyk “prawa powiatowego”?

Owszem jest i to sprawdzony. Standardy pomiarów i kompletowania wyników z 2011 r.  zezwalały by wyniki pomiarów kompletować w operatach jako wykazy współrzędnych pikiet w formacie .txt czyli ASCII oraz mapy przeglądowe tych pikiet i ich połączenia pokazujące obiekty przestrzenne, ale tylko 2 lata po wejściu w życie przepisów**, tj. do 21 grudnia 2013 r.

Po tej dacie, czyli od 22 grudnia 2013 r. w skład przekazywanego do PZGiK operatu wchodzą pliki GML lub pliki w innym formacie ale uzgodnionym pomiędzy ośrodkiem a wykonawcą. Oznacza to, że ośrodek jednostronnie nie może nam narzucić formatu przekazywanych danych. I dalej, oznacza to również obowiązek przyjmowania przez ośrodek plików GML* w przypadku gdy nie dochodzi do uzgodnienia innego formatu a do uzgodnienia nie doszło bo np. wykonawca musiałby zamówić usługę konwersji do formatu preferowanego przez ośrodek lub zakup specjalistycznego oprogramowania. Tylko, że nikt nie zagwarantuje, że ośrodek w przyszłości nie zmieni systemu oprogramowania i wtedy z tym spec. oprogramowaniem zostaniem “jak ten głupek” bo przecież nikt nam go nie odkupi.

Dlatego jedynym realnym wyjściem jest zaopatrzyć się w nowe wersje oprogramowania KTÓRE SIĘ JUŻ MA I UŻYWA do edycji map, które mają już możliwość konwersji wyników końcowych do plików zgodnych ze schematami GML. W zasadzie najczęściej używane przez środowisko geodetów – wykonawców aplikacje takie jak MikroMapa, C-geo, Mapa_SG itp. eksport/import do GML posiadają. Oczywiście schematy GML to nic innego jak, ukryta dla nas, opcja przekazywania wyników naszej pracy wraz z kartowaniem/ułożeniem przez nas obrazu mapy co przekazujemy przez współrzędne lokalne mapy (nie wiedząc o tym, bo kto umie czytać język znaczników gml).

Wyraźna, od zaraz, zmiana gdy przechodzimy na kartowanie z GML to wyskakujące tabele wyboru gdzie kliknięciem oznaczamy odpowiednią propozycję. Jest to wkurzające ale z dwojga złego wolę to niż wypełnianie “papierowego GML-a”.
Na przykładzie MAPA_SG mamy “schematowe” grupy informacji opisowych wprowadzone rozporządzeniem*** i dla np. sieci kanalizacji są to:
1 – FUG (funkcja przewodu)
2 – PBG (przebieg)
3 – RDP (rodzaj przewodu)
4 – TPK (typ sieci kanalizacyjnej)
5 – UBX (średnica przewodu AKTYWNA gdy przekrój rurowy okrągły)
6 – UBK (wymiar pionowy przewodu przy nieokrągłych)
7 – UPK (wymiar poziomy przewodu przy nieokrągłych)
8 – TLO (tłoczny tak/nie)

Zrzut ekranowy:

Czyli, w zasadzie jest to prawie to samo co w tych wcześniej pokazanych powiatowych “papierowych GML-ach” ale oczywiście Powiaty nie byłyby powiatami gdyby nie dopisały coś od siebie. I tak np. nie wiadomo dlaczego to geodeta – wykonawca ma dostarczać dane o eksploatacji – czynny/nieczynny; istnienie – istniejący/projektowany/w budowie; to jest sprawa starosty. To samo dotyczy przedstawiciel inwestora, władający siecią, identyfikator uzgodnienia itd. itp. Chyba tylko po to by weryfikator mógł się doktoryzować, dlaczego to nie wypełnione a tamto nie tak. Przy przekazywaniu pliku GML weryfikator nie ma nic do gadania.

Przygotowałem kilka zrzutów ekranowych, które się uaktywniają przy kartowaniu/łączeniu pikiet. Pierwsza grupa info do wyboru przez kliknięcie:

1 FUG

2 PBG

I może jeszcze TPK:

I jeszcze jedna kwestia to problemy ośrodków z GML-em. Problemy są różne bo różne systemy aplikacji obsługujące ośrodki generują różne błędy w GML. Śmiać mi się chce gdy słyszę np. w GML-u o braku plików różnicowych. Ale o to mniejsza bo to nie nasze problemy, chyba że zamawiamy części baz np. EGiB czy GESUT. Ale i wtedy możemy skorzystać z programów do sprawdzenia poprawności pozyskanych plików GML wydanych przez GUGiK. Gdy nie przejdą walidacji GUGiK-owskiej wtedy przesyłamy raport do ośrodka i wnioskujemy o wyjaśnienie i o poprawną wersję.
Tu są linki do stron gdzie można sobie ściągnąć aplikację na swój komputer:

GESUT

EGIB

Podzieliłem się moimi skromnymi doświadczeniami a ciekaw jestem waszych doświadczeń z “papierowym GML”?

____________________________________

Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263 poz. 1572)
§ 71 ust. 2
6) pliki danych wygenerowane z  roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art.  19 ust.  1  pkt  6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a  organem prowadzącym PZGiK.

** Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263 poz. 1572)
§ 83. 1. W okresie 24 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia zamiast plików GML, o których mowa w § 71 ust. 2 pkt 6, mogą być przekazywane do PZGiK, jako rezultat opracowania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i  wysokościowych, wykazy współrzędnych punktów wyznaczających wszystkie obiekty przestrzenne objęte opracowaniem oraz mapa przeglądowa obrazująca te obiekty i punkty.
2. Wykonawca przekazuje do PZGiK wykazy współrzędnych, o których mowa w ust. 1, w postaci plików tekstowych w formacie ASCII.

*** Rozporządzenie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. poz. 1938)


2 thoughts on “Ośrodki z Papierowym GML”
 1. Pytanie:
  Jakim prawem od prywatnego przedsiębiorcy wymaga się NIEODPŁATNEGO uzupełniania w/w i innych baz danych, co więcej płacenie za taką “możliwość” 🙂
  Pewnie ktoś odpowie: ustawa, rozporządzenie.
  Jeśliby w ustawie/rozporządzeniu zostało napisane, że np. geodeci mają obowiązek sprzątać w PODGiKach według ustalonej przez urząd kolejności, to robilibyśmy to?
  Chociaż pewnie było by to dla nas i tańsze i szybsze.

 2. Papierowy gml obowiązuje na śląsku
  1. Chorzów
  2. Katowice
  Właśnie oddaje pierwszą projektówkę w Katowicach gdzie załączyłem jedynie gml elektroniczny wysłany i podpisany przez e-puap (w listopadzie w Chorzowie złożyłem gml papierowego dla studziene)

Dodaj komentarz