W przeddzień rocznicy uchwalenia konstytucji Rzeczpospolitej, pojawiła się kolejna nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego. Jest to ciąg dalszy niezliczonych już nowelizacji. Tym razem przyświeca jej naczelny cel – likwidacja zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Jakie bariery są “likwidowane” w przestrzeni prawa geodezyjnego, o tym mówi art. 6.
Jedno jest pewne i powszechnie wiadome, prawo geodezyjne od ponad trzech dekad nie przystaje do realiów gospodarki rynkowej.
Określana jest ta ustawa mianem myśli Moskiewskiej. O niej wiele już powiedziano. Czy wszystko?
Toż jedno jest pewne, w przeszłości tkwi jej gen. Jak głęboko, tu odpowiedź może przynieść nie tylko datowanie węglowe.

Nam strzelać nie kazano. — Wstąpiłem na działo
I spojrzałem na pole; dwieście armat grzmiało.
Artyleryji ruskiéj ciągną się szeregi,
Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi;
I widziałem ich wodza; — przybiegł, mieczem skinął
I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął.
Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota
Długą, czarną kolumną, jako lawa błota,
Nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy,
Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy.
Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona,
Jak głaz, bodzący morze, reduta Ordona.
Sześć tylko miała harmat. Wciąż dymią i świecą;
I nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą,
Nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy,
Ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy.
Patrz, tam granat w sam środek kolumny się nurza,
Jak w fale bryła lawy, pułk dymem zachmurza;
Pęka śród dymu granat, szyk pod niebo leci
(…)
Dusze gdzie? Nie wiem; lecz wiem, gdzie dusza Ordona.
On będzie Patron szańców! — Bo dzieło zniszczenia
W dobréj sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia:
Bóg wyrzekł słowo stań się, Bóg i zgiń wyrzecze!
Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze,
Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona
Obleją, jak Moskale redutę Ordona:
Karząc plemie zwycięzców zbrodniami zatrute,
Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę

Prawo_geodezyjne_D20230803

Status aktu prawnego: oczekujący na wejście w życie
Data ogłoszenia: 2023-04-27
Data wydania: 2023-01-26
Data wejścia w życie: 2023-05-12

Już ambasador rosyjski w Rzeczpospolitej Otto Magnus von Stackelberg pełniący w Polsce swą funkcję w latach 1772–1790 starał się wprowadzić wrażenie że „Rosja otacza serdeczna opieką Rzeczpospolitą. Kierował pracami Rady Nieustającej, zwaną też zdradą nieustającą.
W ten niechlubny nurt jak wiemy wpisało się część szlachty Polskiej w tym hetman wielki koronny Piotr Ożarowski, marszałek Rady Nieustającej Józef Ankwiczhetman polny litewskie Józef Zabiełło obok kilkunastu biskupów w tym Józefa Kazimierza KossakowskiegoIgnacego Jakuba Massalskiego. Ten ostatni członek konfederacji 1773 roku, podpisał się na pierwszym zniszczonym egzemplarzu aktu konfederacji, następnie 16 kwietnia 1773 roku złożył przyrzeczenie (sponsję), że podpisze ponownie konfederację. W 1794 podczas insurekcji warszawskiej aresztowany i uwięziony. Jako targowiczanin uznany za zdrajcę, został 28 czerwca 1794 powieszony przez lud w Warszawie. Natomiast pozostali wymienieni powieszeni 9 maja w Warszawie.
Kontrowersyjną postacią jest też patron jedne z uczelni geodezyjnych.
Na przeciwnym biegunie są takie postacie jak Tadeusz Kościuszko, jeden z najwybitniejszych dowódców i wojskowych Polski, którego sprzymierzeńcem był jego geniusz inżynierski. Czego potwierdzeniem było umocnienie obozu pod Dubienką, którego wojska Rosyjskie nie były wstanie sforsować. Jako jeden z pierwszych został odznaczony orderem Virtuti Militari. Bohater nie tylko Polski ale i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Postać wielka i wybitna.
Nie jedyny w tym okresie patriota i zdolny dowódca, ma obok siebie m.in. księcia Józefa Poniatowskiego bratanka królewskiego. Który po haniebnym przystąpieniu do targowicy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego odsyła honory, które naddał mu król, wyrażając rozpacz z jego postawy. To cios zadany Rzeczpospolitej, która wciąż się broni w sposób zorganizowany.
Przypomnijmy że w maju 1792 roku caryca Katarzyna kieruje liczne wojska na Rzeczpospolitą. Walki jednak nie toczą się po myśli namiestnika imperium. Zaatakowany kraj przy pomocy już zreformowanego wojska Polskiego broni się w sposób zorganizowany i skuteczny zadając straty najeźdźcy. Gdzie własnie ujawnia się talent księcia Józefa Poniatowskiego z rozmysłem i kunsztem prowadzącego wojska koronne. Jedynie na odcinku Litewski następuje zdrada i dowódca przechodzi na stronę rosyjską. Wojska koronne wciąż mają potencjał, są zmobilizowane i dobrze z zorganizowane pod komendami wybitnych dowódców utożsamiającymi się z narodem w tym z najbiedniejszą jego warstwą, chłopami. Tadeusz Kościuszko – wtedy generał – wszak ma już wielkie doświadczenie zdobyte podczas ośmioletniego pobytu w Ameryce i toczącej się tam wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Tam wojska składały się w większości z ochotników a nie zawodowych żołnierzy. Stąd też jego umiejętność porozumienia, zrozumienia chłopów oraz umiejętnego dowodzenia nimi. Wśród których wymienić należy Wojciecha Bartosa, któremu Tadeusz Kościuszko nadał nazwisko Głowacki.

Dziś już część historyków wysnuwa paralelę między tamtym okresem a “dzisiejszą” sytuacją na Ukrainie. Gdzie prezydent Załęski po miesięcznym ataku Rosji broni nie złożył, wolności nie oddał, rodaków nie pozbawił nadziei i państwa.
To jest adekwatne porównanie do tego co zrobił 21 lipca 1792 roku król Stanisław August Poniatowski, u boku którego stał wówczas między innymi ksiądz Hugon Kołłątaj.
Wspomnieć trzeba, że kilka lat wcześniej to król tworzy obóz zwolenników reformy ustroju. Doprowadza do napisania a następnie uchwalenia konstytucji. Dzięki niemu stan mieszczański staje się pełnoprawnymi obywatelami, reformuje się system administracji a chłopi zostają objęci opieką prawną.
Dziś mimo upływu trzech dekad od zmiany ustroju państwa, szeregu zwolenników silnej i niepodległej Polski, nie ma woli dokonania zmian w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego o wątpliwym rodowodzie Polskim.

Utworzyć obóz reform prawa geodezyjnego

Nikt nie chce przywdziać “sukmany i rogatywki” mierniczego geodezyjnego i utworzyć obóz reform prawa geodezyjnego odpowiadającego w dużej mierze za błędny i niewiarygodny stan w zakresie powierzchni i granic własności Polaków, zawartego w bazie EGiB ! O czym liczni się na co dzień przekonują. Także obnażającej bezpieczeństwo Polski bazy GESUT, która powinna być co najmniej poufna.
Kto będzie patron tych szańców! — Bo dzieło zniszczenia
W dobréj sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia: (…)
Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze,
Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona
Obleją, jak Moskale redutę Ordona:
(…)
Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę

By Robert

Dodaj komentarz