Wielu z nas nie zauważyło jeszcze zmian które nastąpiły po raz pierwszy od 15 lata. Dlatego należy przybliżyć problematykę zwrotu kosztów użytkowania pojazdów do celów służbowych. Nie jest to jedyny akt prawny o takim charakterze, który nie był nowelizowany przez długi okres czasu.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą wykorzystywać pojazdy, w tym m.in. samochody nie będące majątkiem przedsiębiorstwa do celów realizacji zadań w firmie.
Zasady rozliczenia i zwrotu kosztów reguluje rozporządzenie wynikające z ustawy o transporcie z 2001 roku.
Nowe stawki weszły w życie z dniem 17 stycznia 2023 roku i określone zostały rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Stawki dla najczęściej użytkowanych pojazdów (o pojemności powyżej 900 ccm) wzrosły o około 38% do kwoty PLN 1,15/km.

Rozp_stawki_za_kilometr_D2023000000501

Jak się ten fakt odnosi do realiów życia codziennego ? Z jakimi zmianami mieliśmy w tym okresie do czynienia?

Kurs baryłki ropy – wykres w USD

O ile ceny w dolarach USD baryłki ropy na światowych rynkach kształtowały się w tym okresie bardzo różnie, co pokazuje powyższy wykres, to już koszty zakupu pojazdów, ich obsługa, naprawy, części a także wzrost cen podstawowych produktów był znaczący i wielokrotnie wyższy niż wzrost stawki kilometrowej. Szczególnie w ostatnim roku. Na przestrzeni lat mocno zmieniał się kurs dolara amerykańskiego w stosunku do rodzimej waluty PLN.  Podniesiono podatki i akcyzy pobierane wraz z zakupem paliw. Znacząco też wzrosło przeciętne wynagrodzenie, co bynajmniej nie usprawiedliwia ponad 15-sto letnich zaniedbań ze strony ustawodawcy.

Przeciętne wynagrodzenie – wykres w PLN
Przeciętne wynagrodzenie w latach 2000 – 2022

Ważną kwestią są też stawki wynagrodzenia biegłych, które odnoszą się do kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Przez ostatnich kilka lat nie uległa ona zmianie. Waloryzacji tej kwoty też nie będzie w najbliższym okresie, jak donosi prasa. Należałoby się więc zwrócić do Ministra Rozwoju i Technologii pana Piotra Uścińskiego oraz do Ministerstwa Sprawiedliwości o urealnienie cen usług wykonywanych na zlecenie sądów, chociażby przez podniesienie parametrów procentowych odnoszących się do wspomnianej kwoty bazowej.

Taki wniosek w najbliższym czasie zostanie przedłożony zarządowi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów.
Szczególnie że żadna z ogólnopolskich organizacji w naszej branży takich inicjatyw w zakresie interesów mierniczych – geodetów uprawnionych nie wykazuje. Na co wskazuje również bliższa i dalsza przeszłość.

Dodaj komentarz