We wtorek, 21 listopada br. dostaliśmy komplet dokumentów projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z prośbą o przesłanie w terminie 14 dni ewentualnego stanowiska. Na pierwszy rzut oka, w związku z tym, że na przestrzeni ostatnich 10 lat, ten niezwykle ważny dla właścicieli, inwestorów a i Państwa przepis wykonawczy był

zmieniany aż 8 razy

(29 listopada 2013 r.,
27 lutego 2015 r.,
6 listopada 2015 r.,
10 czerwca 2016 r.,
27 września 2017 r.,
3 stycznia 2019 r.,
27 lipca 2021 r.,
15 marca 2023 r.) w tym były lata, gdzie rozporządzenie było zmieniane 2 razy. Można by zapytać,

czy raz na 10 lat nie można by napisać rozporządzenie raz ale porządnie?

Stąd jest oczywiste, że w takim tempie zmian przepisów nigdy ewidencja gruntów i budynków nie bedzie zgodna ze standardami, choćbyśmy i nawet te 5 miliardów zł, o których mowa w raporcie NIK (ZSIN) przeznaczyli na modernizację.

Przyczyna teraz proponowanych zmian rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków wg. poniższego uzasadnienia jest spowodowane koniecznością dostosowania obecnych przepisów do przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. poz. 1597). Jednak tylko jedna zmiana pochodzi od ww. ustawy.

Pozostałe zmiany to 

już wykorzystanie przez Główną Geodetę Kraju okazji do wprowadzenia zmian wynikających z wcześniejszych aktualizacji.

PROJ_ROZP_MRiT_zm.-egib_do-uzg

Uzasadnienie_ROZP_MRiT_zm._egib_do-uzg

Pliki do pobrania
Pismo do konsultacji
Formularz
OSR
Zał. 1
Zał. 2

Dodaj komentarz