Przedstawiamy pod dyskusję pozyskane od Rzecznika MŚP projekty legislacyjne rządu dotyczące rozwiązań osłonowych w zwiazku z pandemią KORONAWIRUSA.

Pod zamieszczonymi poniżej linkami znajdziecie Państwo:

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2. Uzasadnienie projektu ustawy
3. Ocena Skutków Regulacji

4. Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy),

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

6. Propozycje zmian autorstwa MS (dostosowanie sądów i organów administracji)

7. Propozycje zmian autorstwa MRPiPS (nowe brzmienie ujętych w głównym projekcie ustawy przepisów o Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  i przepisy wydłużające termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności)

8. Propozycje zmian autorstwa ZUS (nowe brzmienie ujętych już w projekcie ustawy przepisów o tzw. “postojowym”)

9. Założenia ZUS

10. Propozycje autorstwa UOKiK (przepisy umożliwia wprowadzenie cen i marz maksymalnych na towary i usługi).

Projekt ma zostać uzupełniony o zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikroform do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychody spadły o 50%. 

Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie propozycji zmian tak by OZZG mógł zgłosić je organom zajmującym się legislacją.

Zgłoszenia można zamieszczać w komentarzach lub/i na adres konta mailowego Zarządu OZZG – biuro@ozzg.pl lub zarzadozzg@gmail.com.

2 thoughts on “Projekty przepisów w ramach “Tarcza antykryzysowa””
  1. Sytuacja jest niespotykana co najmniej od 100 lat. W projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rząd zamieścił dziesiątki niespotykanych do tej pory rozluźnień jak np. odstąpień od konieczności wykonywania projektów budowlanych itd. Dlatego dla przedsiębiorców geodezyjnych kluczowe będzie utrzymanie zdolności do kontynuowania działalności w okresie epidemii. W obecnej sytuacji gdy urzędy powiatowe a w nich Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej są fizycznie niedostępne a kontakty są możliwe tylko telefonicznie lub mailowo a przekazywanie materiałów oraz operatów technicznych możliwe tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej a dokonywanie obowiązku weryfikacji przekazywanych przez Wykonawców zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych jest możliwe wyłącznie przy braku uwag organu. Ale czas trwania tych procedur to przed epidemią były tygodnie a w obecnych warunkach w ogóle jest niemożliwy. Dlatego proponujemy:

    10) po art. 15 dodaje się art. 15a-15zz(m)n w brzmieniu:


    Art. 15zzn. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19 zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284.).

  2. Witam, Należy jak najszybciej poinformować stronę rządzącą, że obecnie w PODGiK czas oczekiwania na przyjęcie operatu do zasobu wydłuży się do kilku miesięcy …. już nie chodzi nawet o to, że My geodeci “zdechniemy”, ale branża budowlana zostanie załamana, a za tym pójdzie cała gospodarka ! Należy jak najszybciej chociaż na okres przejściowy wprowadzić propozycję Senatorów która mówi, że Geodeta może przekazać inwestorowi dokumentację z oświadczeniem, że : Operat z wynikami prac PRZEKAZAŁ do PODGiK. Do tej pory wiadomo jak jest – można przekazać dokumentację inwestorowi dopiero po pozytywnym protokole kontroli …. To, że Starostwo nie będzie miało aktualnej Mapy Zasadniczej (MZ) to i tak niczego nie zmienia – dzisiaj i tak w 80 % nie jest aktualna – proszę sobie wydrukować dowolny obszar na kartce A3 i iść w teren jeżeli będzie bez jakiejkolwiek zmiany to CUD !!!!! Jaki więc jest sens niszczyć gospodarkę tym utopijnym dążeniem do aktualności MZ !!!! Przy okazji przy tak długim okresie oczekiwania na klauzulę nasza aktualna mapa, może stracić aktualność przez zmiany które nastąpią w terenie już po naszym pomiarze, a przed klauzulą …. Masakra ….

Dodaj komentarz