Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W dniu 13.05.2019 r. Prokuratura Rejonowa w Otwocku zawiadomiła naszą koleżankę Barbarę Twardowską o wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku w dniu 29.01.2019 r. poprzez zwrócenie się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o przeprowadzenie kontroli terenowej, czym działał na szkodę interesu prywatnego … Read moreProkuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

OZZG wyraziło opinię na temat nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów sceptycznie odnosi się do zaproponowanych zmian w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. Bardzo duże oburzenie wśród członków naszej organizacji budzi sposób procedowania nowelizacji aktu prawnego, a w szczególności bardzo krótki 14 – dniowy termin przewidziany na konsultacje społeczne. W naszej ocenie tak krótki termin nie pozwala na szczegółową analizę oraz ocenę … Read moreOZZG wyraziło opinię na temat nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego

Odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Geodezji i Budownictwa w Biurze RMŚP.

Staraniem Adama Abramowicza – Rzecznika MŚP przy Radzie Przedsiębiorców z przedstawicieli członków rady powstał Zespół Roboczy d/s Geodezji i Budownictwa. W dniu wczorajszym t.j. 21 marca 2019 roku w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu na którym wybrano Prezydium z przewodniczącym Jackiem Panchyrzem (OZZG), wiceprzewodniczącą Agnieszką Zabłocką – … Read moreOdbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Geodezji i Budownictwa w Biurze RMŚP.

Żądanie OZZG

W dniu dzisiejszym zarząd zwiazku wystosował wystąpienie do Głównego Geodety Kraju z żądaniem przeprowadzenia szczegółowej kontroli organów: Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku w zakresie legalności i rzetelności, a z uwagi na fakt iż te podmioty są organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej również w zakresie celowości postępowania. … Read moreŻądanie OZZG

Lista Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

W Radzie Przedsiębiorców przy Ręczniku MiŚP jest już 112 podmiotów. Geodetów reprezentują jak na razie Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów na miejscu 48 oraz Geodezyjna Izba Gospodarcza, która listę zamyka. Z inicjatywy Pana Rzecznika powołano Zespołu Roboczy ds. Geodezji i Budownictwa do którego weszli przedstawiciele naszego Związku oraz Geodezyjnej Izby Gospodarczej. Rada zajmuje się między innymi … Read moreLista Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

GGK uznał racje OZZG

Główny Geodeta Kraju w imieniu, którego wystąpił Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Pan Adolf Jankowski, przyznał w piśmie NG-OSG.051.178.2018.AA z dnia 5 lutego 2019 r., że do poprawnego przeprowadzenia weryfikacji zgodności wykonania prac z obowiązującym prawem, przepisy ustawy Pgik nie wymagają przeprowadzenia kontroli terenowych. Wynik weryfikacji nie powinien być uzależniony … Read moreGGK uznał racje OZZG

Powstał Mazowiecki Oddział Terenowy OZZG

26 stycznia br. w Warszawie na zebraniu członków i osób zainteresowanych wstąpieniem do związku powołano Mazowiecką Organizację Terenową OZZG. Po Małopolsko-Śląskiej, jest to druga organizacja terenowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów. Zebranie powołało Zarząd i Komisję Rewizyjną OT. Zarząd MOT OZZG:  1) Przewodnicząca: Agnieszka Zabłocka – Gasek, 2) Sekretarz: Łukasz Puchalski, 3) Skarbnik: Michał Gasek, 4) … Read morePowstał Mazowiecki Oddział Terenowy OZZG

NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GEODETÓW 18-01-2019 r.

Członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów zapraszają wszystkich geodetów a szczególnie z obszaru Zagłębia i Zachodniej Małopolski na NOWOROCZNE SPOTKANIE do Villa Moda w Dąbrowie Górniczej godz. 14:30. Dyskutowane będą jak zwykle wciąż aktualne problemy:

Read moreNOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GEODETÓW 18-01-2019 r.

Nowy Rok 2019

Niech w tym Nowym Roku 2019 skończy się dla nas Geodetów czas zniewolenia i wyzysku a nasz zawód stanie się naprawdę Zawodem Wolnych Ludzi bez niepotrzebnych zgłoszeń prac, bez podrywających godność zawodową urzędniczej kontroli i weryfikacji oraz bez urzędniczych ubliżających zawodowi uwierzytelnień sporządzanych przez nas map i opracowań geodezyjnych. Niech to co jest naturalnym stanem … Read moreNowy Rok 2019

Ośrodki z Papierowym GML

Są ośrodki które wprowadziły “własne prawo” wspomagające bazę GESUT przez wypełnianie odpowiednich wzorów tabel np. takich: Objaśnienia: I co Wy na to? Urzędnik potrafi… “PAPIEROWY GML” Są i następne Ośrodki, które zamiast postępować zgodnie z prawem… ale co ja piszę Otwock i zgodnie z prawem?! Czy jest jakiś skuteczny sposób ukrócenia takich praktyk “prawa powiatowego”? … Read moreOśrodki z Papierowym GML

LIS W KURNIKU

Wczoraj wystąpiliśmy do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem dotyczącym reprezentatywności zawodowej osób powołanych do Zespołów rozporządzeniami GGK nr 24 i nr 35. Do takiego działania sprowokowały nas zestawienia wskazujące, że zespół d/s oceny regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków razem 21 osób jest „nadreprezentowany” przez osoby związane z administracją 10 osób oraz 6 … Read moreLIS W KURNIKU

STANOWISKO OZZG WS. PROJEKTU ZMIANY ROZPORZĄDZENIA “O UPRAWNIENIACH”

            Odnosząc się do przedstawionego projektu Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31.01.2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii na wstępie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii … Read moreSTANOWISKO OZZG WS. PROJEKTU ZMIANY ROZPORZĄDZENIA “O UPRAWNIENIACH”

SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA

W dniu 08.10 2018 r odbył się w Otwocku, przed budynkiem Starostwa Powiatowego protest zorganizowany prze OZZG, którego bezpośrednią przyczyną były perypetie i szykany ze strony POWIATOWEJ SŁUŻBY GiK względem naszej koleżanki Barbary Twardowskiej. Jej smutna historia została już przedstawiona na stronach naszego związku a dalszy ciąg kontynuowany był w miniony poniedziałek. Zebrało się nas … Read moreSŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA

NASZ PRZEDSTAWICIEL W RADZIE PRZEDSIĘBIORCÓW PRZY RZECZNIKU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Informujemy, że  OZZG zostało zaproszone do pracy w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego pierwsze posiedzenie odbędzie się 10 października br. W agendzie posiedzenia Rady czytamy: Pierwsze posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców   program     14.00 Otwarcie posiedzenia – Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 14.05 Przyjęcie porządku … Read moreNASZ PRZEDSTAWICIEL W RADZIE PRZEDSIĘBIORCÓW PRZY RZECZNIKU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

SPOTKAJMY SIĘ W OTWOCKU W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów zwraca się do Was o wsparcie i rozpropagowanie w swoim otoczeniu i środowisku informacji o proteście, który odbędzie się w dniu 8.10.2018 r. (poniedziałek) w Otwocku przed budynkiem Starostwa na ulicy Górnej 13 w godzinach pomiędzy 12:00 i 14:00. Protest jest odpowiedzią na nieludzkie traktowanie naszej Koleżanki Basi … Read moreSPOTKAJMY SIĘ W OTWOCKU W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

GDY CHCESZ WSTĄPIĆ DO OZZG

Gdy np. prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji i rozważasz wstąpienie do naszego związku zawodowego to w zasadzie masz dwie drogi. Albo pobrać druk deklaracji a po jego wypełnieniu i podpisaniu przesłać do krakowskiego Oddziału Terenowego OZZG na adres: ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków LUB DRUGI SPOSÓB zorganizować grupę co najmniej 10 osób i założyć … Read moreGDY CHCESZ WSTĄPIĆ DO OZZG

Przejdź do paska narzędzi