Członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów zapraszają wszystkich geodetów a szczególnie z obszaru Zagłębia i Zachodniej Małopolski na NOWOROCZNE SPOTKANIE do Villa Moda w Dąbrowie Górniczej godz. 14:30. Dyskutowane będą jak zwykle wciąż aktualne problemy:

  • jakości zakładaniaaktualizacji geodezyjnych rejestrów publicznych stanowiących bazy danych EGiB, GESUT, BDOT500;
  • wprowadzania wbrew obowiązującym przepisom oraz standardom zawodowym dwu – etapowości administracyjnej przy podziałach nieruchomości oraz mapach dc projektowych;
  • efektywności ewidencjonowania zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
  • obowiązku terminowego uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac;
  • dotrzymywania terminu (10 dni roboczych) uzgadnia z wykonawcą listy materiałów zasobu i udostępniania ich kopii;
  • dotrzymywania terminu niezwłocznej weryfikacji przekazanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub
    prac kartograficznych;
  • przestrzeganie ograniczenia obowiązku weryfikacji w szczególności do oceny pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii  wykonywania pomiarów, opracowywania wyników tych pomiarów  oraz  kompletności przekazywanych wyników;
  • przestrzegania terminowości uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców gdy wnioski zostały złożone wraz z zawiadomieniami o zakończeniu prac.

Jedyne koszty związane z bytnością to koszty serwisu kawowego, herbaty, ciasta – 12 zł od osoby.

Przypominamy termin 18 styczniabr. (czwartek) godz. 14:30 Villa Moda w Dąbrowie Górniczej

Dodaj komentarz