NA KOLEJNE SPOTKANIE WS. ZAWODU MIERNICZEGO I SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów zaprasza na III otwarte spotkanie on-line w sprawie ustanowienia zawodu mierniczego z przewodnim tematem: “Po co samorząd zawodowy mierniczych geodezyjnych?

Seminarium odbędzie się w czwartek 4 marca w godzinach 18.00-20.00.

Wszyscy zainteresowani udziałem w webinarium proszeni są o wysłanie maila z imieniem i nazwiskiem w treści wiadomości na adres: mierniczy@ozzg.pl.

W odpowiedzi znajdą instrukcję logowania na platformę Microsoft Teams oraz krótkie zasady, które będą obowiązywać w trakcie webinarium.

Przypomnijmy, że pierwotnie spotkanie miało się odbyć 17 lutego, jednak po 30 minutach zostało wulgarnie przerwane monologami i obscenicznymi rysunkami.

26 lutego br. do Prokuratury Krajowej zostały wysłane zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa cybernetycznego na szkodę Organizatora oraz Uczestników seminarium. Do zawiadomień zostały dołączone dowody mogące pomóc w ustaleniu sprawcy lub sprawców.

Jeden ze zrzutów ekranowych cyberataku na platformę ZOOM dnia 17 lutego br.


Dodaj komentarz