PROJEKTU ROZPORZADZENIA WG. STANU Z 7 MARCA BR. WS. EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Na adres biuro@ozzg.pl wpłynęło 7 maja br. pismo od Głównego Geodety Kraju o treści:

Pismo-GGK-EGiB-do-KONSULTACJI-PUBLICZNYCH30951

Pismo do pobrania

12 maja br. Główny Geodeta Kraju zakomunikował, że 11 maja br. zarządzeniem nr 9 rozwiązał społeczny Zespołu do oceny obowiązujących regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków, którego przewodniczącym był Dr hab. Inż. Paweł Hanus, prof. AGH.

Pismo-GGK-zakonczenie-prac-zespolu-egib31028

W związku z rozwiązaniem Zespołu jego Przewodniczący skierował na rece GGK pismo

phanus

Tekst projektu poniżej:

Projekt-Ewidencja-gruntow-i-budynkow

Projekt do pobrania w .pdf
Projekt do pobrania w .docx

Załącznik Nr 1 IDENTYFIKATORY OBIEKTÓW BAZY DANYCH EWIDENCYJNYCH ORAZ STATUSÓW PODMIOTÓW

Egib_Zalacznik_Nr_1_Identyfikatory_EGiB

Plik do pobrania w .pdf
Plik do pobrania w .docx

Załącznik Nr 2 ZALICZENIE GRUNTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKÓW GRUNTOWYCH

Egib_Zalacznik_Nr_2_Uzytki

Plik do pobrania w .pdf
Plik do pobrania w .docx

Załącznik Nr 3 Zaliczanie działek ewidencyjnych, budynków i lokali do grup rejestrowych

Egib_Zalacznik_Nr_3_ZaliczanieGruntow_do_GrupRejestrowych

Plik do pobrania w .pdf
Plik do pobrania w .docx

Załącznik Nr 4 SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI POPRAWKI ODWZOROWAWCZEJ POLA POWIERZCHNI

Egib_Zalacznik_Nr_4_ObliczanieRedukcjiOdwzorowawczych

Plik do pobrania w .pdf
Plik do pobrania w .docx

Załącznik Nr 5 DOPUSZCZALNE WARTOŚCI ATRYBUTÓW PUNKTÓW GRANICZNYCH

Egib_Zalacznik_Nr_5_Atrybuty_Punktow_Granicznych

Plik do pobrania w .pdf
Plik do pobrania w .docx

Załącznik Nr 6 Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

Egib_Zalacznik_Nr_6_ModelPojeciowy_EGiB

Plik do pobrania w .pdf
Plik do pobrania w .docx

Załącznik Nr 7 Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Egib_Zalacznik_Nr_7_ProtokolGraniczny

Plik do pobrania w .pdf
Plik do pobrania w .docx

Załącznik Nr 8 SPECYFIKACJA USŁUG SIECIOWYCH DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Egib_Zalacznik_Nr_8_SpecyfikacjaUslug_WMS_WFS

Plik do pobrania w .pdf
Plik do pobrania w .docx

Załącznik Nr 9 Specyfikacja pojęciowego modelu danych rejestru cen nieruchomości (RCN)

Egib_Zalacznik_Nr_9_ModelPojeciowy_RCN

Plik do pobrania w .pdf
Plik do pobrania w .docx

Załącznik Nr 10 SPECYFIKACJA USŁUG SIECIOWYCH DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA DANYCH Z REJESTRU CEN NIERUCHOMOŚCI

Egib_Zalacznik_Nr_10_SpecyfikacjaUsugSieciowych_RCN

Plik do pobrania w .pdf
Plik do pobrania w .docx

UZASADNIENIE

Egib_Uzasadnienie

Plik ” target=”_blank”>do pobrania w .pdf
Plik do pobrania w .docx

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Egib_OSR

Plik do pobrania w .pdf
Plik do pobrania w .docx

Dodaj komentarz