Po ukazaniu się w 2011 r. rozporządzenia ws standardów… wysypała się “puszka pandory” z setkami pytań i wątpliwości, tak. że GUGiK 29 sierpnia 2012 r. wydał dokument “Wyjaśnienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawie przepisów rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kontekście pytań, jakie w tym zakresie sformułowali przedstawiciele Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych“.

Obecnie mamy podobną sytuację lecz jeszcze przed wydaniem rozporządzenia GUGiK opublikował 8 części odpowiedzi do pytań kierowanych ale do projektu. Jako 9 część, to dzisiaj upublicznione odpowiedzi GGK na pytania PTG.

Również Zarząd Krajowy OZZG na wczorajszym wirtualnym spotkaniu postanowił, że w związku ze zmianą frontu Głównego Geodety Kraju w odniesieniu do zamieszczania kopii map przeznaczonych dla zamawiającego do operatu technicznego wystąpimy z szeregiem pytań, które powinny wyjaśnić kilka barier w tym ewentualną analogie do afery z 2002 r. o usuniecie “lub czasopisma”.

W dniu dzisiejszym przekazaliśmy ePuapem następujące wystąpienie do Głównego Geodety Kraju:

Psmo-z-pytaniami-do-GGK

Dodaj komentarz