Zwróciliśmy się do Pani Barbary Chrobak Posła na Sejm R.P.  ze sprawą, czy kiedykolwiek Główny Urząd Geodezji i Kartografii był poddany kontroli w zakresie zasadności wydawanych środków budżetowych i funduszy unijnych, a to w związku z denuncjacją z zeszłego roku, byłego wiceministra Żuchowskiego, które dotyczyły ZSIN i K-GESUT?

Prośba o interpelację do P Chrobak

↑  Tu przewijaj
strony dokumentu

W roku 2017 wiceminister Żuchowski w odpowiedzi na interpelację nr 14637 zgłoszoną przez posłów Pawła Kobylińskiego, Pawła Pudłowskiego, Elżbiety Stępień i Marka Sowy w kwestii “wydania na jego budowę [ZSIN przyp. autora] gigantycznych kwot jest nadal nie tylko nie gotowy, ale możliwe że nie będzie nigdy w stanie spełniać swoich funkcji” dokonał dogłębnej analizy problemu poprzedniej władzy.

Interpelacja nr 14637 - tekst Interpelacja nr 14637 - tekst odpowiedzi

↑  Tu przewijaj strony dokumentu

A o to wiele wyjaśniające prezentacje o projektach ZSIN Tomasza Żuchowskiego,  byłego Podsekretarza Stanu w MIB.

Prezentacja19lipca2017rMT

↑  Tu przewijaj strony dokumentu

PrezentacjaDiagnozaStanuBudowyZSIN

↑  Tu przewijaj strony dokumentu

Resort krytycznie o zsin

↑  Tu przewijaj strony dokumentu

 

Dodaj komentarz