7. CZERWCA 2024 r. – to data wymuszonego ujawnienia Zarządzeń GGK na BiP oraz składów osobowych wielu podmiotów instytucjonalnych powołanych zarządzeniami Głównego Geodety Kraju, których celami jest doradztwo oraz służba opiniodawcza dla pani Alicji Kulki Głównego Geodety Kraju.

Do 7 czerwca br. liczba zarządzeń opublikowana na stronach BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii za rok 2023 było tylko 4 na liczbę 25 wydanych:

A to lista wydanych Zarządzeń GGK w 2023 r. i 2024 r. opublikowana przez geoforum.pl

Zestawienie-tytulow-zarzadzen-GGK-w-2023-i-2024

O perturbacjach związanych z odtajnieniem powołanych Zespołów nie będziemy pisać więcej, bo o tym można przeczytać TUTAJ oraz TUTAJ. Ale, trudno nie wskazać, że mimo ilościowo dość licznego społeczeństwa osób w naszym środowisku, choćby z uprawnieniami geodezyjnymi około 19,5 tys. osób, to jednak pani Alicja Kulka lubi się otaczać nieliczną kilkunasto – osobową Grupą tych samych osób i “przydzielać” ich do Zespołów i Rad.

Na czele uplasowali się panowie Andrzej ŻylisMirosław Puzia, obydwoje w składzie wszystkich 4 gremiów. Na drugim miejscu, z zajmowaniem członkostwa po 3 miejsca w Radzie i Zespołach to: Marek Michalec, Dorota Pawłowska-Baszak, Agnieszka MajewskaLudmiła Pietrzak. Po 2 miejsca w Radzie i Zespołach zajmują: Paweł Hanus, Marek Kłopotek, Ewa Sikora, Adrianna Berenson, Daria SolekJarosław Formalewicz. W sumie do Grupy wspierającej Głównego Geodetę Kraju doradzając i opiniując należy 12 osób uczestniczących w 4 organach utworzonych przez panią Alicję Kulkę w roku 2023 oraz 2024.

W roku 2023 GGK zarządziła dnia 27 marca 2023 r. o określeniu składu osobowego Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej w liczbie 26 osób, po to by 12 kwietnia 2023 r. zarządzeniem nr 6 powiększyć ten skład do 27 osób.

Aktualny skład:

1) Pan Paweł Hanus-przewodniczący14) Pani Dorota Pawłowska-Baszak;
2) Pani Joanna Bac-Bronowicz;15) Pani Ludmiła Pietrzak;
3) Pani Elżbieta Bielecka;16) Pan Arkadiusz Piotrowski;
4) Pan Marek Bittner;17) Pan Dariusz Pręgowski;
5) Pan Jarosław Bosy;18) Pan Wojciech Przegon;
6) Pan Maksymilian Chirek;19) Pan Mirosław Puzia;
7) Pan Adam Iwaniak;20) Pan Robert Rachwał;
8) Pan Marcin Karabin;21) Pani Ewa Sikora;
9) Pan Marek Kłopotek;22) Pani Violetta Sokoła-Szewioła;
10) Pan Robert Kowalczyk;23) Pan Jakub Szulwic;
11) Pan Wojciech Kowalski;24) Pan Janusz Walo;
12) Pan Krzysztof Lichończak;25) Pan Paweł Wielgosz;
13) Pani Hanna Mierzwiak;26) Pan Ryszard Źróbek;
27) Pan Andrzej Żylis.
GGK-zarzadzenia-5-i-6-z-2023-ws-PRGiK

Dnia 28 czerwca 2023 r. Główna Geodeta Kraju pani Alicja Kulka wydała Zarządzenie Nr 12 w sprawie powołania

Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

Do zespołu zostali powołani:

1) Marek Michalec – Przewodniczący;
2) Małgorzata Brzezińska – Zastępca przewodniczącego;
3) Anna Grochal – Sekretarz;
4) Jan Kwaśniak;
5) Dorota Pawłowska-Baszak;
6) Sebastian Bała;
7) Agnieszka Majewska;
8) Andrzej Żylis;
9) Zbigniew Domagała;
10) Mirosław Puzia;
11) Robert Cieszyński.

W poniżej przedstawionym dokumencie pdf oryginale pobranym ze strony BIP GUGiK można doczytać i zastanowić się kto i dlaczego ma oceniać dotychczasowe przepisy dotyczące dyscypliny zawodowej? Dlaczego przeważają WINGiK-owie oraz urzędnicy centralnego rządowego organu, którzy totalnie od 30 lat z tymi zadaniami i obowiązkami sobie NIE RADZĄ! Z całego Zespołu tylko dwie osoby na 10, reprezentują Wykonawców o których mowa w art. 11 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z czego jedna osoba jest równocześnie Wojewódzkim Inspektorem!?

Może już najwyższy czas uzdrowić sytuację i oddać te kompetencje organom nowo utworzonego samorządu zawodowego geodezyjnych zawodów zaufania publicznego, składających się z osób faktycznie wykonujących zawód mierniczego, a nie urzędnika, który pomiary terenowe nigdy nie wykonywał albo ostatnio je wykonywał na praktykach w czasie studiów. Do tego jeśli uprawnienia zawodowe zdobył, to składając fałszywe oświadczenie “o praktykach zawodowych odbytych w trybie wolontariatu w prywatnych firmach“, co było i jest formalnie i prawnie niemożliwe. A tacy pracownicy GUGiK, ale nie tylko, byli i są.

12-zarzadzenie-Nr-12-GGK-z-2023-r.-powol.-Zespolu-ws.oceny-reg.pr_.dot_.-post-.dyscypl

Nieważne Zarządzenia GGK Nr: 6 i 14 oraz 7 i 15 jako wydane na nieistniejących podstawach prawnych

Mowa tu o tych zarządzeniach wydanych w 2024 r. przez panią Alicję Kulkę – Głównego Geodetę Kraju, które za podstawę prawną “powołano” nie istniejący w Prawie geodezyjnym i kartograficznym przepis § 6.

I coś takiego, prawdopodobnie bez znajomości rzeczy lub bez czytania 4 aktów podpisuje:

Mało, że podpisuje, to jeszcze takie buble udostępnia na stronie internetowej BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Zastanawiające jest ile osób te 4 zarządzenia czytały, przetwarzały, przeglądały, zamieszczały, itd. itp. i nie zauważyły tak KARDYNALNEGO błędu?! Do tego, stało się to nie raz, nie dwa, nie trzy ale cztery razy.

Ale mamy też pytanie do osób, które w tych bez podstawy prawnej przepisach zostały wymienione, niejednokrotnie ze stopniami naukowymi, dyrektorskimi funkcjami w GUGiKu czy też innych organach administracji publicznej, dlaczego Państwo nie zwróciliście uwagę pani Alicji Kulce, GGK, że akty nominujące Was na członków organów państwowych jako wydane z rażącym naruszeniem prawa bądź bez podstawy prawnej skutkuje nieważnością tych aktów prawnych.

Takimi zarządzeniami bez podstawy prawnej, są dwa zarządzenia dotyczące powołania Zespołu do opracowania, proszę sobie wyobrazić, propozycji zmian w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pierwsze z 26 lutego 2024 r. Nr 7 oraz drugie z 16 kwietnia 2024 r. Nr 15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu.

GGK-zarzadzenia-7-i-15-2024-Zespol-ds-oprac-zmian-rozp-egib-i-stand

Trzecim i czwartym zarządzeniem ze złą, bo nie istniejącą podstawą prawną to zarządzenie Nr 6 z 26 lutego 2024 r. oraz Nr 14 z 16 kwietnia 2024 r. obydwa w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W tej sytuacji aż strach się bać, jak te trzy najważniejsze przepisy prawa w geodezji, jeden w randze ustawy i dwa w randze podustawowej, zostaną zrujnowane.

GGK-zarzadzenia-6-i-14-z-2024-ws-zmian-PGiK

Dodaj komentarz