OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GEODETÓW

OZZG jedyny ustawowy przedstawiciel zawodu geodety

Patologia

2 min read

Wczoraj wystąpiliśmy do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem dotyczącym reprezentatywności zawodowej osób powołanych do Zespołów rozporządzeniami GGK nr 24 i...