Autor: Leszek PISZCZEK

100% ODPOWIEDZIALNOŚCI

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii została opublikowane druga część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji prowadzonej przez poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ukazała się też pierwsza i trzecia część odpowiedzi na pytania zgłoszone w trakcie tej wideokonferencji.…

ZGŁOSZENIA PO NOWEMU

Od 30 lipca 2020 roku, czyli od opublikowania w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod pozycją 1316, rozporządzenia Ministra Rozwoju z 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji…

Geodezja od 31 lipca 2020 r.

Druga w XXI wieku, bardzo szeroka nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego z 17 maja 1989 r., która w zasadniczej swej części dotyczy udostępniania materiałów do wykonywania prac przez geodetów czyli przywrócenie zasady ryczałtowości obowiązujące przed pierwszą nowelizacją z 5…